เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง

8 ธ.ค. 2553

3,095 view

       เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรม Royal Tulip Brasilia Alvorada กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 12.30- 14.00 น. โดยมีคณะทูตานุทูตในกรุงบราซิเลีย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของบราซิล ตลอดจนชาวไทยที่พำนักในบราซิลเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
       ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายพระพร โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งถือเป็นวันชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชภารกิจ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง รวมทั้งการเสด็จเยือนบราซิลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในเดือนกันยายน 2553  หลังจากนั้นได้เปิดเพลงชาติบราซิลและเพลงสรรเสริญพระบารมี และเชิญชวนแขกผู้มาร่วมงานดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการแสดงศิลปะการแกะสลักผลไม้ไทย จัดเตรียมอาหารไทยชนิดต่าง ๆ  รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเรื่อง “ประเทศไทย”  ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กระทรวงการต่างประเทศบราซิลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ประชาชนบราซิล  ซีดีประชาสัมพันธ์และสอนวิธีทำอาหารไทยซึ่งจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล  พร้อมทั้งของที่ระลึกพวงกุญแจรูปลายไทยต่าง ๆ  และเอกสารส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้รับความสนใจและความชื่นชมอย่างมาก