เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นิมนต์พระ Bhante Yogavaccara Rahula Maha Thero จากสหรัฐอเมริกา มาฉันท์อาหารเพลในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นิมนต์พระ Bhante Yogavaccara Rahula Maha Thero จากสหรัฐอเมริกา มาฉันท์อาหารเพลในเทศกาลสงกรานต์

22 เม.ย. 2554

3,235 view

      เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้นิมนต์พระ Bhante Yogavaccara Rahula Maha Thero จากสหรัฐอเมริกา มาฉันท์อาหารเพลในเทศกาลสงกรานต์และได้มีการหารือกับผู้แทนสมาคมพุทธศาสนาในบราซิลเรื่องการบูรณะซ่อมแซมวัด Rio Buddha Vihara ที่นครริโอ เด จาเนโร ซึ่งเสียหายจากภัยแผ่นดินถล่มเมื่อเดือนมกราคม 2554 รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนาในบราซิล

     On Tuesday 12 April 2011, the Royal Thai Embassy in Brasilia offers the food to Bhante Yogavaccara Rahula Maha Thero from the United States of America who traveled to Brazil to conduct meditation courses organized by the Brazil Buddhist Society.  On this occasion, the Embassy discusses with the representatives of the Society on the renovation of the Rio Buddha Vihara, damaged by the mudslide in January 2011 and also the promotion of Dhamma practices and Buddhism in Brazil.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ